Mitä teemme

Tjänster & priser

Tjänster & priser

Vi översätter, redigerar och språkgranskar texter. Våra arbetsspråk är finska, svenska och engelska.

Människorna

Människorna

Käännösvirta erbjuder två generationers erfarenhet av kvalitetsöversättningar och två kunniga översättare, far och son.

Ta kontakt

Ta kontakt

Hör av dig angående priserna för översättning, språkgranskning eller redigering av texter.