tkLOe7nnQ7mnMsiuijBy_hm2

Käännösvirta är översättningsbyrån för dig som tycker att det viktigaste är översättningens kvalitet. Vi koncentrerar oss på översättning, redigering och popularisering av facklitteratur. Vi översätter och bearbetar även rapporter, journalistiska texter och skönlitteratur. Våra arbetsspråk vid översättningar (både som käll- och målspråk) är finska, svenska och engelska. Vårt specialkunnande omfattar även akademiska texter, i synnerhet inom psykologi, samhällsvetenskaper, ekonomi och marknadsföring.

imageHenri Virta
henri (at) kaannosvirta.fi
Företaget startades av Henri Virta, som befinner sig i slutfasen av sina magisterstudier vid Handelshögskolan inom Aalto-universitet i Helsingfors. Han har även studerat statsvetenskap, socialpsykologi och psykologi. Henri har tidigare arbetat med att sammanfatta, redigera och översättning av texter bl.a. för Cision Ab. Han behärskar i synnerhet översättning av facktexter inom ekonomi och marknadsföring.

 

imageErkki Virta
erkki (at) kaannosvirta.fi
Fil. dr Erkki Virta har gjort översättningar på deltid sedan slutet 1970-talet. Han har även arbetat som journalist, forskare och psykolog i både Finland och Sverige. Erkki har specialiserat sig på att översätta, redigera och popularisera vetenskaplig och övrig facklitteratur. Han har översatt texter inom bl.a. psykologi, samhällsvetenskaper och historia, men översätter gärna även skönlitteratur, i synnerhet deckare från svenska till finska.

Erkki disputerade år 1994 vid Stockholms universitet med en avhandling om tvåspråkighetens och språkinlärningens psykologi: “Tvåspråkighet, tänkande och identitet”. Sedermera har han varit verksam bl.a. som forskare och översättare i det det omfattade samarbetsprojektet mellan Finland och Sverige, “Svenskt i Finland – finskt i Sverige”. Han översatte, språkgranskade och redigerade två böcker för projektet: “Mellan majoriteter och minoriteter” (Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2006) och “Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken” (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007).