Högskolor och forskningsinstitut vars texter vi har översatt: Göteborgs universitet, Helsingfors universitet, Helsingfors åldersinstitut, Karolinska institutet (Solna/Stockholm), Mälardalens högskola, Publikforskningsavdelningen vid Sveriges Radio, Stockholms universitet, Tammerfors universitet, Uleåborgs universitet, Uppsala universitet, Växjö universitet och Åbo Akademi.