Banner erilaiset

Erkki Virran mittava käännöstyö “Enemmistöjen ja vähemmistöjen kesken” (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007) on kirja Suomen ja Ruotsin suhteista useiden eri tieteiden näkökulmasta. Erkki suomensi teoksen ruotsinkieliset artikkelit (yhtä lukuun ottamatta) ja editoi alkuperäisiä tekstejä yhteistyössä kirjoittajien kanssa. Kirja sisältää tutkimusartikkeleita mm. psykologian, sosiaalipsykologian, sosiologian, historian, maantieteen ja sosiaaliantropologian aloilta.

Erkki editoi ja käänsi myös saman tutkimusprojektin suomenkieliset artikkelit ruotsiksi kirjan ruotsinkieliseen versioon “Mellan majoriteter och minoriteter” (Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2006).

Kirjat julkaistiin osana Suomen ja Ruotsin laajaa yhteistyöhanketta “Kahden puolen Pohjanlahtea” (Svenskt i Finland – finskt i Sverige, Interactions across the Gulf of Bothnia). Erkin käännös- ja editointityö sai runsaasti kiitosta sekä artikkelien kirjoittajilta että molempien kirjojen toimittajilta, professori Charles Westiniltä ja professori Marianne Junilalta, jotka kirjoittavat esipuheessaan: “Esitämme erityisen kiitoksen fil. tri Erkki Virralle, joka on kääntänyt suomeksi valtaosan teoksen ruotsinkielisistä artikkeleista ja lisäksi kaksi artikkelia suomesta ruotsiksi. Lisäksi hän on tarkistanut kääntämänsä alkutekstit, jolloin hän on havainnut ja korjannut useita alkutekstin epäselvyyksiä ja virheitä.”

Erkki kirjoitti lisäksi kirjan molempiin kieliversioihin yleistajuisen artikkelin suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden suhteista. Ruotsinkielistä artikkelia kehuttiin Ruotsin mediassa, erityisesti lehtien kulttuurisivuilla. Suomessa taas teksti kiinnosti ennen muuta tieteilijöitä ja antoi kimmokkeen Sitran rahoittamaan uuteen tutkimukseen suomalaisuuden ja ruotsalaisuuden suhteista.