Erkki Virran käännöksiä ovat tilanneet muun muassa seuraavat organisaatiot: Göteborgin yliopisto, Helsingin Ikäinstituutti, Helsingin yliopisto, Karolinska institutet (Solna/Tukholma), Mälardalenin korkeakoulu, Oulun yliopisto, Tukholman yliopisto, Uppsalan yliopisto, Växsjön yliopisto ja Åbo Akademi.