Banneri kirja

Erkki Virta var verksam som forskare och översättare inom det internationella ICSEY-projektet om psykosocial anpassning hos invandrar- och minoritetsungdomar (ICSEY = International Comparative Study of Ethnic Youth). Deltagare i projektet var flera europeiska länder samt Australien, Israel, Kanada, Nya Zeeland och USA.  

Erkki ansvarade för översättningen av projektets omfattande frågeformulär från engelska till finska och svenska. Han organiserade projektets praktiska genomförande i Finland och Sverige samt skötte huvuddelen av de båda ländernas internationella korrespondens på engelska. Dessutom ansvarade han för det internationella projektets hemsida på internet.

​​Erkki presenterade projektets resultat på finska, svenska och engelska, i både vetenskapliga och populärvetenskapliga föredrag och artiklar. Den internationellt mest kända och mest uppskattade av Erkkis vetenskapliga ICSEY-artiklar (med David Sam och Charles Westin) är “Adolescents with Turkish background in Norway and Sweden” i Scandinavian Journal of Psychology (2004).