type-set2

 

Översättningar: ~50 €/sida i källtexten (1560 nedslag) + moms

I översättningen förmedlar vi källtextens tanke och mening till måltexten, utan att förlora källtextens tanke, syfte eller stil.

Språkgranskning: ~15 €/sida (1560 nedslag) + moms

Vid språkgranskning rättar vi till fel i rättstavning och grammatik (t.ex. beträffande kommatering och sammansatta ord) samt går igenom textens struktur och ordförråd. Vid behov granskar vi och rättar till språkets flyt och meningsstruktur.

Redigering: ~30 €/sida (1560 nedslag) + moms

Redigeringen omfattar en språkgransning, men dessutom bearbetar vi även annat än textens rent språkliga aspekter. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid textens stil, ton och struktur samt ordvalet inom det aktuella fackområdet. Vid behov kan vi utföra en grundlig bearbetning av texten, till exempel då vi populariserar vetenskapliga texter eller sammanfattar en omfattande rapport till en lättläst skrift.

Vid brådskande uppdrag lägger vi till 15 % på priset. Priset kan diskuteras individuellt för varje enskilt uppdrag.